at 3132 × 2333 in Giardino Giusti
Giardino Giusti lookout